logo

Month: Maj 2017

Wywiad z Edwardem Puncewiczem

Wywiad z Edwardem Puncewiczem

Gościem Rozmowy Dnia był dzisiaj Edward Puncewicz, starosta gminy niemenczyńskiej w rejonie wileńskim.

Zapytaliśmy starostę, jakimi sukcesami, radościami i osiągnięciami żyje gmina, poprosiliśmy o komentarz na temat największych projektów zrealizowanych na terenie gminy w ostatnich latach. Starosta opowiedział m.in. o pozyskiwaniu pieniędzy z kasy unijnej.

Zapytaliśmy Edwarda Puncewicza, czy gmina jest przyjazna dla młodych rodzin, dzieci i młodzieży.

Starosta opowiedział o sytuacji demograficznej i zmianie liczby mieszkańców.

Gmina utrzymuje ścisły kontakt ze Stowarzyszeniem Traugutt.org, który m.in. prowadzi zbiórkę przyborów szkolnych dla szkół polskich na Litwie. Zapytaliśmy starostę o współpracę z innymi partnerami za granicą.

Rozmawialiśmy w Radiu Wilno również o tym, jak się ma polskość w gminie, którą w ponad 60% zamieszkują Polacy. Starosta opowiedział o sytuacji szkolnictwa w gminie niemenczyńskiej. „Nasza młodzież dużo wyjeżdża” – o częstych wojażach zagranicznych młodzieży szkolnej opowiedział starosta.

Z wywiadu dowiedzą się również Państwo o wynikach niedawnych wyborów sołtysów na terenie starostwa i o tym, czy są pomocnikami administracji gminy czy raczej dość samodzielnymi ośrodkami.

Starosta powiedział również, że na terenie gminy działają aż 3 koła ZPL – w każdym większym osiedlu na terenie gminy.

Edward Puncewicz powiedział również, jak Polska dopomaga rodakom z gminy niemenczyńskiej.

Wywiad z Wojciechem Jurgielewiczem

Wywiad z Wojciechem Jurgielewiczem

W studiu Radia Wilno gościliśmy dzisiaj Wojciecha Jurgielewicza, starostę gminy Turgiele w rejonie solecznickim.

Rozmawialiśmy o wyjatkowości tej gminy, o perełce gminy, jaką jest Republika Pawłowska, o Taboryszkach, które zasłynęły, bo mieszkała tu i tworzyła słynna Anna Krepsztul.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo, że, podczas gdy wszystkie gminy na Litwie mają problem z emigracją mieszkańców do stolicy, Turgiele cieszą się popularnością wśród wilnian.

Rozmawialiśmy o szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej prowadzonej przez starostwo.

W wywiadzie starosta powiedział, z czego dumne są Turgiele i czy do gminy trafiają fundusze unijne.

Poruszyliśmy m.in. temat sprawy gospodarczych, stan dróg.

Starosta opowiedział m.in. o kolejnej wizytówce gminy, jaką jest zespół „Turgielanka”.

Wywiad z Bogusławem Niemirką

Wywiad z Bogusławem Niemirką

W Radiu Wilno – o litewsko-podlaskim wątku powstania styczniowego 1863 roku.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy autora unikatowej wystawy archiwalnej „Śladami Sienkiewicza“ Bogusława Niemirkę z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Tym razem mówiliśmy o powstaniu styczniowym i smutnych losach bohaterów polsko-litewskiego zrywu narodowowyzwoleńczego.

Wywiad z Jolantą Driukiene

Wywiad z Jolantą Driukiene

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dzisiaj poznajemy Gimnazjum im. świętego Stanisława Kostki w Podbrzeziu rejonu wileńskiego. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tego gimnazjum panią Jolantę Driukiene.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z Jarosławem Czubińskim

Wywiad z Jarosławem Czubińskim

W Radiu Wilno gościliśmy Jarosława Czubińskiego, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Spotykamy się w okresie świątecznym: 2 Maja, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Narodowe Trzeciego Maja. 2 Maja Polacy na Litwie po raz kolejny wywiesili na domach, wystawili w oknach flagi biało-czerwone. Sceptycy twierdzą, że flaga-biało-czerwona jest symbolem Państwa Polskiego, patrioci polscy na Litwie odpowiadają, że flaga polska oznacza również przynależność narodowościową, a nie tylko państwową. Zapytaliśmy ambasadora o zdanie na ten temat.

Rozmawialiśmy w wywiadzie o obchodach 3 Maja w Wilnie, o różnicach w świętowaniu 3 Maja w Polsce i na Litwie.

Autorzy Konstytucji 3 Maja marzyli o Polsce silnej, bezpiecznej, europejskim państwem prawa. Ambasador podzielił się refleksją, czy ich marzenie się ziściło.

Te święta są dobrą okazją, by porozmawiać o patriotyzmie Polaków na Litwie. „Z perspektywy Polaka z Polski, ale też Polaka, który od lat przebywa na placówce w Wilnie – jaki on jest, ten nasz patriotyzm?” – zapytaliśmy szefa polskiej misji dyplomatycznej na Litwie.

Liderzy polskiej społeczności święta majowe spędzają w Polsce, w tym na zaproszenie Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Zapytaliśmy ambasadora, czy pokazuje to znaczenie polskiej mniejszości na Litwie i jej rozpoznawalność w kraju i na świecie.

Wywiad z Edwardem Trusewiczem

Wywiad z Edwardem Trusewiczem

2 Maja, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą i Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, gościliśmy w Radiu Wilno Edwarda Trusewicza, wiceprezesa Związku Polaków na Litwie.

Zapytaliśmy gościa m.in. o to, czy wywiesił dzisiaj flagę biało-czerwoną w swoim miejscu zamieszkania.

Rozmawialiśmy w audycji Rozmowa Dnia o polskości i patriotyzmie Polaków na Litwie, zapytaliśmy gościa, dlaczego w tym roku nie będzie pochodu polskiego w Wilnie.

Poruszyliśmy ponadto temat udziału Polaków na Litwie w strukturach polonijnych świata, a także rozmawialiśmy o kondycji kultury polskiej na Litwie.