logo

Wywiad z Janiną Lisiewicz

W Rozmowie Dnia gościliśmy dzisiaj Janinę Lisiewicz, redaktor „Naszej Gazety” – tygodnika Związku Polaków na Litwie.

Związek Polaków na Litwie działa od roku 1990, zapytaliśmy redaktor, kiedy zrodziła się potrzeba wydawania „Naszej Gazety”. Redaktor Janina Lisiewicz opowiedziała o misji tygodnika, jego głównych celach i tematach, jakie są najczęściej poruszane na łamach gazety.

Redaktor opowiedziała, gdzie można nabyć pismo, czy można je zaprenumerować i czy ma wersję elektroniczną. Zapytaliśmy o skład zespołu redakcyjnego.

Rozmawialiśmy również o tym, z jakich środków utrzymuje się gazeta, jak się zmieniała na przestrzeni lat i jaka przyszłość czeka „Naszą Gazetę”.

Wywiad z Janiną Lisiewicz