logo

Wywiad z Waldemarem Klimaszewskim

O polskiej oświacie w podwileńskich Mościszkach rozmawialiśmy dzisiaj w Radiu Wilno z Panem Waldemarem Klimaszewskim, dyrektorem Centrum Wielofunkcyjnego – Szkoły Podstawowej w Mościszkach.

Niedawno Szkoła Podstawowa w Mościszkach została przekształcona w Centrum Wielofunkcyjne. Zapytaliśmy dyrektora, czym się różni szkoła podstawowa od szkoły-centrum wielofunkcyjnego.

Dyrektor powiedział, co lub kto jest chlubą placówki w Mościszkach, z czego społeczność szkolna jest dumna najbardziej.

W szkole działa niemało kółek. Dyrektor opowiedział o zajęciach pozalekcyjnych uczniów, opowiedział o najnowszych projektach, w których bierze udział szkoła.

Szkoła od lat zabiega o możliwość obrania Jana Konrada Obsta za patrona. Zapytaliśmy Pana Dyrektora, jak sytuacja wygląda obecnie i czy są szanse, że placówka w Mościszkach będzie nosiła imię założyciela Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.

Dyrektor opowiedział o możliwościach dzieci z Mościszek utrzymywania kontaktów z rodakami w Polsce i wyjazdów za granicę.

Wywiad z Waldemarem Klimaszewskim