logo

Wywiad z Marianem Kuzborskim

W Radiu Wilno rozmawiano dzisiaj o oświacie polskiej w Trokach. Gościem Rozmowy Dnia był Pan Marian Kuzborski, dyrektor Gimnazjum w Trokach.

W audycji poruszony został temat zagrożeń dla oświaty polskiej w Trokach, rozmowa dotyczyła ciągłego reformowania systemu oświaty w kraju.

Dyrektor odpowiedział na pytanie, czy Polska dopomaga Gimnazjum w Trokach, opowiedział o dynamice zmiany liczby uczniów w placówce.

Marian Kuzborski powiedział w Radiu Wilno, jakie są mocne strony Gimnazjum.

Wywiad z Marianem Kuzborskim