logo

Wywiad z Mieczysławą Pietkiewicz

Mieczysława Pietkiewicz, dyrektor polskiej Szkoły Średniej im. świętego Kazimierza w Miednikach, w Rozmowie Dnia powiedziała, dlaczego placówka w Miednikach znalazła się w grupie 5 polskich szkół średnich na Litwie, które jako ostatnie uzyskały miano gimnazjum.

Dyrektor odpowiedziała na pytanie, czym się różni edukacja w szkole średniej, a czym – w gimnazjum.

Dyrektor odniosła się również do określenia placówki jako szkoły nielicznej, ale ambitnej.

Kierownik placówki miednickiej powiedziała też, z czego jest dumna szkoła, opowiedziała też o wyjazdach uczniów do Polski i Niemiec.

Mieczysława Pietkiewicz opowiedziała o współpracy placówki z innymi szkołami oraz projektach, w których bierze udział szkoła. Dyrektor przybliżyła ponadto plany na rok 2017.

Wywiad z Mieczysławą Pietkiewicz