logo

Wywiad z Jarosławem Szostką

O powołaniu i działalności Klubu Rekonstrukcji Wojennej „Garnizon Nowa Wilejka”, o misji zachowania pamięci historycznej i pielęgnowania patriotyzmu, mówimy w Radiu Wilno ze współzałożycielem Klubu starszym ułanem Kawalerii Ochotniczej Jarosławem Szostką.

Wywiad z Jarosławem Szostką