logo

Józef Szostakowski – perfekcyjny autor współczesnej wileńskiej poezji

Józef Szostakowski, wileński poeta, prozaik i naukowiec urodził się 1 lipca 1953 roku w miejscowości Lubieliszki, po litewsku nazwa brzmi: Liubeliškės, w rejonie wileńskim. Po spędzonym w rodzimej miejscowości dzieciństwie wyjechał do Wilna na studia i mieszka w stolicy do dziś.

Jako poeta zadebiutował w roku 1992 tomikiem wierszy „Nie ucz się domu”, a dwa lata później ukazały się kolejne dwa tomiki „Czerwone gile” oraz „Wiersze z listów”.

Jednakże zainteresowania bardzo treściwego i owocnego wileńskiego autora są podzielone między zajęciami literackimi a pracą naukową.

W 2001 roku na Uniwersytecie Warszawskim Józef Szostakowski obronił pracę doktorską na temat prasy polskiej i polskojęzycznej ukazującej się na Litwie, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.

W latach – 2002 – 2016 pracował jako wykładowca literatury staropolskiej i epoki oświecenia w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym później przemianowanym w Wileński Uniwersytet Pedagogiczny.

Jest autorem wielu prac naukowych oraz naukowo popularnych.

W dorobku niestrudzonego poety, pisarza i naukowca jest wiele nieprzeciętnych pozycji książkowych jak np. przewodnik literacki „Wilno i okolice”, który ukazał się w 2012 roku.

Ponadto kunszt pisarski Józefa Szostakowskiego uzupełniają również edycje wydane prozą, jak np. „Podwileńskie bajanie” – legendy, podania, bajki z okolic Wilna, książka została wydana w 2017 roku.

Po kilku latach, bo w 2020 roku ukazała się książka „Dawne Wilno w tyglu kultur”, którą wileński autor poświęcił pamięci swoich śp. Rodziców.

Jednakże nie jest to całokształt prac, którym poświęca wrażliwy utrwalacz głębszych przeżyć i refleksji połączonych z powstającą na terenach Wileńszczyzny polskojęzyczną literaturą, poeta, prozaik i naukowiec.

Od kilkudziesięciu lat jako redaktor prowadzi stronę literacką „Pegaz”, chociaż, niestety, ostatnie lata „Pegaz” ukazuje się jedynie w wersji internetowej. W „Pegazie” znajdują wiele miejsca debiuty młodych autorów, jak też dojrzalszych twórców wileńskich strof poetyckich.

W 2013 roku znawca literatury solidnie przyczynił się do wydania trójjęzycznej antologii „Susitikimai-Sustreczy-Spotkania”, która powstała w ramach międzynarodowego projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”.

Ponadto z inicjatywy i za pośrednictwem tego dokładnego obserwatora życia kulturalnego Wileńszczyzny w 2016 r. światło dzienne ujrzała antologia wierszy młodych twórców pt. „W zakolu Wilii”. wyboru wierszy oraz redakcji zawartej treści dokonał właśnie dr nauk humanistycznych Józef Szostakowski.

Z pewnością nie jest to cały wykaz prac pisarskich jak i naukowych dokonanych przez poetę i naukowca dra Józefa Szostakowskiego.

Konstatacją tego faktu jest ukazanie się w br. zbiorku wierszy pt. „Muszla pełna morza”, w którym poeta w bardzo delikatny, łagodny i współczesny sposób pisze o rzeczach bardzo ważnych w życiu każdego człowieka. Są nimi: narodziny, miłość i śmierć.

Józef Szostakowski – perfekcyjny autor współczesnej wileńskiej poezji
Tagged on: