logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Irenie Stopierzyńskiej

„Okienko Liryczne”, w którym czytane są wiersze Ireny Stopierzyńskiej, polskiej poetki i publicystki, urodzonej na Litwie.

W 1946 roku w ramach repatriacji Irena Stopierzyńska wraz z całą rodziną wyjechała do Polski i zamieszkała na Warmii. Po ukończeniu szkoły średniej została absolwentką Wydziału Filozoficznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a po kilku latach pracy w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie wyjechała do Belgii, by kontynuować naukę na Uniwersytecie Katolickim. W 1971 r. wróciła do Polski. Pracowała w instytucjach związanych z Ministerstwem Kultury, w tym w redakcjach pism publicystycznych. Swój pierwszy tomik poetycki wydała w 2004 roku, następnie ukazało się jeszcze kilka tomików wierszy jej autorstwa.

W niniejszej audycji są prezentowane wiersze z tomiku pt. „Pejzaże słowem oplecione” wydanego w 2010 roku w Warszawie. Swoje tomiki poetka ilustruje własnoręcznie.

Wiersze Ireny Stopierzyńskiej czyta prowadząca audycję Teresa Markiewicz.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Irenie Stopierzyńskiej