logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Aleksandrze Sokołowskim

„Okienko Liryczne”, w którym są zaprezentowane wiersze z tomiku „Pszczeli samorząd” autorstwa Aleksandra Sokołowskiego, twórcy, o którym zwłaszcza na Wileńszczyźnie dużo się mówi, ale jego twórczość, szczególnie dla młodego pokolenia, jest bardzo mało znana.

Aleksandr Sokołowski urodził się w 1935 r. we wsi Nielidziszki w rejonie wileńskim. Ukończył Miednicką Szkołę Średnią, a następnie Wileński Instytut Nauczycielski, jest również absolwentem Szawelskiego Instytutu Pedagogicznego. W ub. wieku, w okresie sowieckim, pracował jako wizytator szkół w rejonie wileńskim. W czasach już niepodległej Litwy znalazł zatrudnienie i pracował kilka lat jako wykładowca na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

W 2009 roku, już będąc na emeryturze, po zakończeniu kariery zawodowej, zainicjował założenie Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich i został jego prezesem. Funkcje prezesa, będąc w ścisłej współpracy z także przebywającą od lat na emeryturze dziennikarką Jadwigą Podmostko, pełni dotychczas.

Dorobek twórczy autora to kilka wydanych tomików, w tym, ostatnim wydaniem jest zbiorek pt. „Pszczeli samorząd”. Tomik został wydany w 2009 r. niedużym nakładem, zilustrowany przez wileńskiego malarza, śp. Władysława Ławrynowicza, więc zachęca do przewertowania edycji.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Aleksandrze Sokołowskim