logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Waldemarem Dudojciem. 2020-01-11.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. Rozmowa z młodym i dobrze zapowiadającym się Waldemarem Dudujciem, uczniem Gimnazjum im. Władysława Syrokomli oraz prezentacja jego twórczości.
Waldemar Dudojć pochodzi z miejscowości Wirbianiszki w rej. wileńskim. Obecnie jest uczniem 11 kl. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Jego największą pasją jest muzyka. Waldemar Dudojć ma piękną barwę głosu i od wczesnego dzieciństwa uczestniczy w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych.

W Szkole Muzycznej w stołecznej dzielnicy Karoliniszki ćwiczy grę na akordeonie oraz fortepianie, w wolnym czasie próbuje także pisać wiersze.
W toku audycji gość „Okienka Lirycznego” wykonał kilka piosenek.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Waldemarem Dudojciem. 2020-01-11.