logo

S. Anna Mroczek dla Radia Wilno o przyznaniu tytułu „Polak Roku 2019”

Zwycięzcami 22. edycji Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2019” zostali: siostra Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielka Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce oraz Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, radny samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR.

Czcigodną siostrę Annę Mroczek gościliśmy dzisiaj w audycji „Rozmowa Dnia”.

S. Anna Mroczek dla Radia Wilno o przyznaniu tytułu „Polak Roku 2019”