logo

Wywiad z Czesławem Dawidowiczem

Już jutro, 1 września tysiące polskich dzieci na Litwie rozpoczną lub będą kontynuowały naukę po polsku. Przez kilka ostatnich lat w systemie oświaty polskiej na Litwie doszło do wielu zmian, czasami siejących panikę wśród rodziców, pedagogów, uczniów…

Proces przekształcania (tzw. akredytacja) szkół średnich w gimnazja, szkół średnich w szkoły dziesięcioletnie, szkół średnich w gimnazja z możliwością kształtowania klas piątych… Wszystko to doświadczyła też pewna szkoła, bez której wileńska „polskość” by nie istniała. Bez której wileńska „polskość” byłaby nawet nie do pomyślenia. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektora słynnej 11-nastki, obecnie gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, pana Czesława Dawidowicza.

Wywiad z Czesławem Dawidowiczem