logo

Wywiad z Beatą Pietkiewicz

W sierpniu tego roku Republika Pawłowska obchodziła 250-lecie powstania. Była taka republika na terenie obecnego rejonu solecznickiego. Słynna Rzeczpospolita Pawłowska, o której dotychczas krążą legendy.

Pamięć o tych dziejach żyje w ludzkiej pamięci, dowodem czego może służyć konkurs literacko-artystyczny, ogłoszony przez Solecznicki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie – właśnie z okazji 250-lecia powstania Republiki Pawłowskiej. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, zastępcę dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego panią Beatę Pietkiewicz, która czuwała nad przebiegiem konkursu i przewodniczyła komisji konkursowej.

Wywiad z Beatą Pietkiewicz