logo

Wywiad z Edwardem Puncewiczem

Gościem Rozmowy Dnia był dzisiaj Edward Puncewicz, starosta gminy niemenczyńskiej w rejonie wileńskim.

Zapytaliśmy starostę, jakimi sukcesami, radościami i osiągnięciami żyje gmina, poprosiliśmy o komentarz na temat największych projektów zrealizowanych na terenie gminy w ostatnich latach. Starosta opowiedział m.in. o pozyskiwaniu pieniędzy z kasy unijnej.

Zapytaliśmy Edwarda Puncewicza, czy gmina jest przyjazna dla młodych rodzin, dzieci i młodzieży.

Starosta opowiedział o sytuacji demograficznej i zmianie liczby mieszkańców.

Gmina utrzymuje ścisły kontakt ze Stowarzyszeniem Traugutt.org, który m.in. prowadzi zbiórkę przyborów szkolnych dla szkół polskich na Litwie. Zapytaliśmy starostę o współpracę z innymi partnerami za granicą.

Rozmawialiśmy w Radiu Wilno również o tym, jak się ma polskość w gminie, którą w ponad 60% zamieszkują Polacy. Starosta opowiedział o sytuacji szkolnictwa w gminie niemenczyńskiej. „Nasza młodzież dużo wyjeżdża” – o częstych wojażach zagranicznych młodzieży szkolnej opowiedział starosta.

Z wywiadu dowiedzą się również Państwo o wynikach niedawnych wyborów sołtysów na terenie starostwa i o tym, czy są pomocnikami administracji gminy czy raczej dość samodzielnymi ośrodkami.

Starosta powiedział również, że na terenie gminy działają aż 3 koła ZPL – w każdym większym osiedlu na terenie gminy.

Edward Puncewicz powiedział również, jak Polska dopomaga rodakom z gminy niemenczyńskiej.

Wywiad z Edwardem Puncewiczem