logo

Wywiad z Bogusławem Niemirką

W Radiu Wilno – o litewsko-podlaskim wątku powstania styczniowego 1863 roku.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy autora unikatowej wystawy archiwalnej „Śladami Sienkiewicza“ Bogusława Niemirkę z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Tym razem mówiliśmy o powstaniu styczniowym i smutnych losach bohaterów polsko-litewskiego zrywu narodowowyzwoleńczego.

Wywiad z Bogusławem Niemirką