logo

Wywiad z Krystyną Gierasimowicz

Radio Wilno gościło dzisiaj Panią Krystynę Gierasimowicz, starostę Gminy Kowalczuki w rejonie wileńskim.

Ostatnio tematem Nr 1 w kraju jest przemoc wobec dzieci, troska i opieka nad najmniejszymi obywatelami. Zapytaliśmy Panią Starostę, jak sytuacja wygląda w Kowalczukach. Czy sporo jest rodzin potrzebujących opieki gminy, państwa?

Kowalczuki słyną z Festyun Rodzinnego „Witaj Święta, Wniebowzięta”. Są to coroczne rodzinne spotkania w Kowalczukach na Zielną. Pani Starosta odniosła się do pytania czy można stwierdzić, że święto ma co najmniej dwa wymiary: jest to święto religijne i przedsięwzięcie prorodzinne, służące umacnianiu rodzin.

Na terenie Gminy działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka w Kowalczukach. Starosta oceniła działalność placówki, opowiedziała, jak wygląda sytuacja z migracją mieszkańców Gminy, powiedziała, jak wygląda zmiana liczby mieszkańców.

Krystyna Gierasimowicz opowiedziała o największych projektch wdrożonych na terenie Gminy w ciągu ostatnich lat.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo, z czego jest dumna starosta Kowalczuk.

Najczęściej gminy na Wileńszczyźnie mają partnerów w Polsce, a Kowalczuki mogą się pochwalić współpracą z partnerami niemieckimi.

Starosta opowiedziała o składzie narodowościowym mieszkańców starostwa.

W wywiadzie poruszony również został temat pracy sołtysów.

Wywiad z Krystyną Gierasimowicz