logo

Pierwsza audycja „Ojcowizna” w Radiu Wilno

W Radiu Wilno wystartowała nowa audycja – „Ojcowizna”. Program ma służyć nagłaśnianiu problemu zwrotu ziemi dla Polaków na Litwie, informowaniu o przebiegu procesu zwrotu ojcowizny, ale przede wszystkim ma pomagać Polakom walczącym o sprawiedliwe traktowanie w zabiegach o zwrócenie ziemi ojców.

Pierwsza audycja została wyemitowana w sobotę, 4 lutego.

W programie poruszony zostanie również temat przenosi ziemi, który towarzyszył reformie rolnej. Jest to ewenement na skalę światową polegający głównie na „przenoszeniu” gruntów na atrakcyjną pod wieloma względami Wileńszczyznę z innych regionów Litwy – najczęściej kosztem miejscowych Polaków. Przenosząc ziemię z innych regionów Litwy, uposażyły się elity, m.in. Vytautas Landsbergis i jego żona, prokurator Kazys Pėdnyčia i wielu innych prominentów.

Audycja „Ojcowizna” będzie emitowana w Radiu Wilno w soboty o godz. 9.30.

Audycję prowadzi Renata Cytacka, polska działacz polityczna i społeczna, prawnik mająca ogromną wiedzę na temat zwrotu ziemi dla Polaków na Litwie.

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej audycji „Ojcowizna”.

Pierwsza audycja „Ojcowizna” w Radiu Wilno