logo

Wywiad ze Zbigniewem Czechem

Gościem dzisiejszej Rozmowy Dnia w Radiu Wilno był dzisiaj Zbigniew Czech, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Bosko w podwileńskiej Jałówce.
 
Szkoła ma ambicje, by zostać pierwszą w rejonie wileńskim szkołą katolicką. Dyrektor m.in. odpowiedział na pytanie, jakie są szanse na uzyskanie tego miana. 

Dyrektor opowiedział również o zabiegach w celu uzyskania statusu gimnazjum.

Przybliżył też działalność duszpasterską placówki, a jest niezwykle obszerna: szkoła nie tylko ma kierownika do spraw duchowych, ale też zajmuje się religijną formacja rodziców, a także prowadzi duszpasterstwo nauczycieli i pracowników.

Dyrektor opowiedział również o świadczonej przez placówkę wszechstronnej pomocy dla uczniów i opowiedział o bazie materialnej szkoły. 

Dyrektor Zbigniew Czech opowiedział również o pozyskiwaniu uczniów, a w tym kontekście o możliwościach konkurowania z placówkimi znajdującymi się w sąsiedztwie. 

 

Wywiad ze Zbigniewem Czechem