logo

Wywiad kierownictwa Stowarzyszenia Traugutt.org

Kierownictwo Stowarzyszenia Traugutt.org – Jacek Świs, prezes zarządu, i Przemysław Marocki, wiceprezes organizacji, opowiedzieli w Rozmowie Dnia, jak zostały nawiązane kontakty Stowarzyszenia z samorządami na Wileńszczyźnie.

Powiedzieli, na czym polega współpraca stowarzyszenia Traugutt z polską społecznością na Litwie.

Rodacy zr Stowarzyszenia Traugutt.org przywożą dla Polaków na Litwę dary i dobre słowo. Z wywiadu dowiedzą się Państwo, co wywożą w zamian.

Wywiad kierownictwa Stowarzyszenia Traugutt.org