logo

Wywiad z Małgorzatą Radzewicz

Telefonicznym gościem Radia Wilno była dzisiaj Pani Małgorzata Radzewicz, dyrektor Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim.

Dyrektor powiedziała, co stanowi o wyjątkowości tej polskiej placówki oświatowej pod Wilnem.

W ostatniej edycji konkursu „Najlepsza szkoła-najlepszy nauczyciel” Gimnazjum w Mickunach zostało wyróżnione za aktywność pozalekcyjną. Dyrektor powiedziała, co takiego wyjątkowego robi szkoła, że inni dostrzegli i uhonorowali szkołę.

Uczennica z Mickun znalazła się w grupie zwycięzców eliminacji tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Małgorzata Radzewicz odpowiedziała na pytanie, czy za tym sukcesem stoi wyjątkowa polonistka czy wybitni uzczniowie.

Dyrektor odniosła się do pytania, komu – Polsce czy Litwie – szkoła zawdzięcza świetną bazę materialną.

Powiedziała też, czy polskie dzieci z gimnazjum wyjeżdżają do Polski oraz w jakich projektach bierze udział gimnazjum mickuńskie.

Wywiad z Małgorzatą Radzewicz