logo

Wywiad ze Zbigniewem Maciejewskim

Zbigniew Maciejewski, radny m. Wilna z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, dyrektor Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, działacz społeczny, poeta, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedział o tym, co cieszy dyrektora tej trójjęzycznej placówki oświatowej w rejonie wileńskim, odpowiedział na pytanie, czy praca radnego w radzie stołecznej jest trudna.

Zbigniew Maciejewski ocenił również swoje szanse na wygraną w wyborach do Sejmu Litwy.

Zbigniew Maciejewski działa też charytatywnie, należy do Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, ale też do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Wilnie. Opowiedział o działaniach prowadzonych w ramach tych organizacji, a także o swojej twórczości poetyckiej.

Wywiad ze Zbigniewem Maciejewskim