logo

Wywiad z Marcinem Łapczyńskim

Marcin Łapczyński, Radca Ambasady Polski w Wilnie, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedział o tym, co zaoferuje widzowi na Litwie rozpoczynający się jutro 16. Festiwal Filmu Polskiego, o zainteresowaniu mieszkańców Wilna kursami języka polskiego organizowanymi przez Instytut.

Dyrektor odniósł się również do opinii, że przedsięwzięcia organizowane przez Instytut są skierowane głównie do Litwinów, a Polacy w Wilnie i na Wileńszczyźnie niekoniecznie czują się adresatami tych wydarzeń kulturalnych.

Wywiad z Marcinem Łapczyńskim