logo

W antologii wydanej w Polsce znalazły się wiersze wileńskich poetów

Antologia nosi tytuł „Wykroję sobie kawałek nieba” i została wydana w Słupsku, a dokładniej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w Polsce.

W tej edycji książkowej znalazły miejsce i są częścią treści wydania również wiersze poetów wileńskich.

W 360-stronicowym zbiorze ukazały się wiersze autorstwa: Józefa Szostakowskiego, Wojciecha Piotrowicza, Władysławy Kursevičienė z domu Orszewskiej, Teresy Markiewicz, Agnieszki Masalytė, Tamary Justyckiej, Daniela Dowejki oraz Alberta Bogdanowicza.

W antologii „Wykroję sobie kawałek nieba” zamieszczone są również wiersze Reginy Adamowicz, repatriantki z województwa nowogródzkiego, z graniczącego z rejonem solecznickim miasteczka Bieniakonie. O Reginie Adamowicz, poetce z kresowym rodowodem, już była mowa w poprzednich odcinkach audycji. Obecnie należy tylko uzupełnić, że w 2017 r. została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Całe swoje życie była związana z kulturą oraz ze smutkiem poinformować, że Regina Adamowicz już odeszła do Pana…

Oddając hołd Jej pamięci w toku audycji zabrzmi kilka wierszy autorstwa znakomitej kresowej poetki, które się ukazały w niniejszej antologii.

W antologii wydanej w Polsce znalazły się wiersze wileńskich poetów