logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Janie Rychnerze

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, w którym czytane są wiersze Jana Rychnera, polskiego autora, urodzonego w Lublinie, natomiast korzenie poety wywodzą się z Wilna. W Wilnie na Rossie spoczywają jego przodkowie. Dlatego Wilno jest mu bardzo bliskie.

Do Wilna przybywa nie tylko, by odwiedzać groby krewnych, ale też i dlatego, aby brać czynny udział w spotkaniach poetyckich, które w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO mają miejsce w życiu literackim polskiego środowiska wileńskiego.

Autor z zawodu jest prawnikiem, mieszka w Warszawie i jest prezesem grupy literackiej „Nasza Twórczość” przy „Stowarzyszeniu Wspólnota Polska” oraz wiceprezesem II Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Jan Rychner jako poeta zadebiutował w 2000 r. zbiorkiem pt. „Wiersze dla ciebie”. Natomiast w audycji czytane są wiersze o treści religijnej i patriotycznej z tomiku pt. „Ze źródła wody czystej”.

Dotychczas ukazało się już kilka książkowych edycji w tym także napisanych prozą.

W Polsce poeta aktywnie działa jako animator kultury, organizując wieczorki literackie w klubach oraz Domach Kultury. W 2011 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Janie Rychnerze
Tagged on: