logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o antologii „Świat idzie inną drogą”

Okienko Liryczne, w którym pokrótce zaprezentowana jest treść antologii pt. „Świat idzie inną drogą”. W antologii, wydanej w Polsce, a mianowicie w Słupsku, w 2016 r., ukazały się wiersze o tematyce wiejskiej, a ciekawostką jest to, że wśród polskich autorów mieszkających w powiecie słupskim są też poeci z kresowym rodowodem.

A mianowicie poetka Regina Adamowicz, która do Polski przyjechała z woj. nowogródzkiego i zamieszkała w Koszalinie. Jako poetka debiutowała w Wydawnictwie Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego „Próby Literackie” w 1944 r. wierszami „Las w Katyniu” i „Wstańmy o świcie” Wydała 6. tomników, w tym 1 dla dzieci. W Polsce jej wiersze są publikowane w antologiach Oficyny Wydawniczej „Mak” w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku. Za swoją twórczość literacką autorka dotychczas otrzymała wiele wyróżnień oraz nagród w konkursach ogólnopolskich.

W antologii, której tytuł pochodzi od tytułu wiersza polskiej poetki Anny Karwowskiej, współautorki wydania, „Świat idzie inną drogą”, znalazły się również wiersze i niektórych wileńskich autorów.

Wiersze w toku audycji prezentuje prowadząca „Okienko Liryczne” Teresa Markiewicz.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o antologii „Świat idzie inną drogą”
Tagged on: