logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Bogumile Żongołłowicz

„Okienko Liryczne”, w którym proponuje się ciąg dalszy prezentacji twórczości autorów, którzy są połączeni bądź są potomkami repatriantów wywodzących się z Ziemi Wileńskiej.

W audycji prezentujemy wiersze poetki Bogumiły Żongołłowicz (z domu Trockiej), poetki, pisarki i dziennikarki, która obecnie mieszka w Australii, jednakże jej korzenie wywodzą się z Wileńszczyzny. W 2019 r. podczas odbywających się imprez w ramach Festiwalu Literackiego „Maj nad Wilią”, w którym wzięła udział Bogumiła Żongołłowicz, podczas zwiedzania Litewskiego Centralnego Archiwum, poetka odnalazła dokumenty potwierdzające, że jej przodkowie mieszkali właśnie tu, na tych terenach. Polska poetka jest członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Australijskiego Stowarzyszenia Autorów. Jej debiutancki tomik ukazał się w 1984 r., gdy jeszcze mieszkała w Polsce. Natomiast w programie prezentujemy przemyślenia, jak to określiła autorka, Bogumiła Żongołłowicz, z tomiku wydanego w 2018 r. pt. „(Nie)śmiertelnie. Z komentarzem Adama Kubackiego”. Komentarz pomijamy.

Czyta Teresa Markiewicz.

Fot. Z archiwum B. Żongołłowicz.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Bogumile Żongołłowicz