logo

Maria Pucz dla Radia Wilno o pracy radnych AWPL-ZCHR w radzie samorządu rejonu trockiego

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZCHR) rządzi lub współrządzi w sześciu samorządach kraju. Jest to 10 proc. od ogólnej liczby samorządów Litwy. Uwzględniając fakt, że Polacy stanowią na Litwie 6 proc. mieszkańców, liczbę tę można uważać za niewątpliwy sukces wyborczy społeczności polskiej.

W samorządzie rejonu trockiego AWPL-ZCHR wspólnie z koalicjantami decyduje o losach tego wyjątkowego, bo turystycznego rejonu. Audycja „Rozmowa Dnia” Radia Wilno gościła u wice mer pradawnej stolicy Litwy z ramienia AWPL-ZCHR pani Marii Pucz.

Maria Pucz dla Radia Wilno o pracy radnych AWPL-ZCHR w radzie samorządu rejonu trockiego