logo

Renata Brasel dla Radia Wilno o 65-leciu zespołu „Wilia”

Za dwa miesiące Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” skończy 65 lat. 19 marca 1955 roku z grona studentów Uniwersytetu Wileńskiego powołano do życia ten znany zespół artystyczny.

Przez ponad pół wieku istnienia „Wilia” stała się reprezentantem wszystkiego co polskie na Wileńszczyźnie. Nie ma chyba rodziny polskiej w Wilnie i wokół stolicy, w której chociażby jedna osoba nie wzięła udziału w chórze czy zespole tanecznym „Wilii”.

W audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilno gościliśmy kierowniczkę artystyczną Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” panią Renatę Brasel.

Renata Brasel dla Radia Wilno o 65-leciu zespołu „Wilia”