logo

Robert Mickiewicz dla Radia Wilno o zmianach w cyklu wydawniczym dziennika „Kurier Wileński”

Od 1 stycznia 2020 roku zaszły zmiany w cyklu wydawniczym dziennika „Kurier Wileński”.

„Nasza gazeta będzie ukazywała się nie pięć razy tygodniowo, jak dotychczas, a trzy razy: we wtorki, czwartki i soboty (wydanie magazynowe). Nie zmieni się natomiast ogólna objętość gazety. We wtorki i czwartki ilość stron zwiększy się z 20 do 40. Mamy nadzieję, że zmiana cyklu wydawniczego sprosta oczekiwaniom naszych Czytelników” – w ten sposób zespół redakcyjny jedynego poza granicami Polski dziennika polskiego „Kurier Wileński” tłumaczy zmiany.

Dlaczego redakcja „Kuriera Wileńskiego” zdecydowała się na te zmiany? O tym w audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilno opowiedział redaktor naczelny dziennika pan Robert Mickiewicz.

Robert Mickiewicz dla Radia Wilno o zmianach w cyklu wydawniczym dziennika „Kurier Wileński”