logo

100 Okienko z Józefem Szostakowskim, Henrykiem Mażulem, Wojciechem Piotrowiczem. 2019-12-14.

W dzisiejszym – 100, jubileuszowym Okienku Lirycznym gościmy wiodących przedstawicieli inteligencji twórczej, której zawdzięczając zachował się nieprzerwany ciąg poezji wileńskiej.
Józef Szostakowski, Henryk Mażul oraz Wojciech Piotrowicz są autorami wielu tomików, oraz książek wydanych prozą, w których opiewa się ziemię wileńską, oddanie dla niej bez reszty, i o bytowaniu na tych terenach. Emocjonalnych przeżyciach, doznanych uniesieniach oraz patriotyzmu zachowanego w sercach oddziedziczonych po naszych pradziadkach.

100 Okienko z Józefem Szostakowskim, Henrykiem Mażulem, Wojciechem Piotrowiczem. 2019-12-14.