logo

Ksiądz dr Adam Szot dla Radia Wilno o książce „Na większą chwałę Bogu”

W piątek, 25 października w klasztorze Ojców Franciszkanów w Wilnie odbyło się spotkanie promujące książkę o Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. W spotkaniu udział wzięli siostry – autorki książki – s. Alicja i s. Jadwiga, pomysłodawca i fundator wydania książki ks. dr Adam Szot, Siostry Misjonarki z Wilna i Ejszyszek.

W sobotni poranek, 26 października, gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia“ czcigodnego księdza.

Ksiądz dr Adam Szot dla Radia Wilno o książce „Na większą chwałę Bogu”