logo

Docent dr Irena Masojć dla Radia Wilno o IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tożsamość na styku kultur”

W Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie w minione czwartek i piątek (17 i 18 października) odbywała się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tożsamość na styku kultur”.„To już czwarta konferencja z tego cyklu. Jak mówi jej tytuł, myślą przewodnią wszystkich tych konferencji jest wzajemne oddziaływanie na siebie różnych kultur narodowych, kultury elitarnej, wysokiej, kultury lokalnej i globalnej z uwzględnieniem najbardziej aktualnych uwarunkowań i społecznych, i politycznych, i też kulturowych.

Ale tym razem szczególną uwagę chcemy poświęcić samoświadomości młodego pokolenia i wypływającym z rozważań na ten temat problemom dydaktycznym” – otwierając konferencję powiedziała doc. dr pani Irena Masojć z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie. Panią docent gościliśmy dzisiaj w audycji „Rozmowa Dnia”.

Docent dr Irena Masojć dla Radia Wilno o IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tożsamość na styku kultur”