logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Jolantą Romanowską. 2019-10-19.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. Spotkanie z Jolantą Romanowską – poetką i tłumaczką. Twórczyni strof lirycznych urodzona jest w rejonie wileńskim, w miejscowości Podbrzezie. Ukończyła Podbrzeską Szkołę Średnią Nr 1, obecnie – Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. Studiowała na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym, po ukończeniu Uniwersytetu, rozpoczęła karierę zawodową jako matematyk-informatyk w szkole im. Jana Pawła II, obecnie – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Jednakże po latach pracy w szkole zmieniła zawód. W dobie obecnej Pani Jolanta Romanowska jest dyrektorem firmy TPI Vilnius – wiodącym dostawcą sprzętu pomiarowego na rynku dla budownictwa, geodezji, przemysłu, rolnictwa oraz innych branż z kilkoma agendami w Polsce.

Pomimo obowiązków służbowych, wiele miejsca w życiu Jolanty Romanowskiej zajmuje twórczość. Od lat szkolnych Pani Jolanta pisze wiersze oraz przekłada teksty popularnych piosenek, przede wszystkim dla wileńskich wykonawców z polskim rodowodem.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Jolantą Romanowską. 2019-10-19.