logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Barbarą Kuziniewicz. 2019-09-07.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z udziałem Barbary Kuziniewicz – Aliaševičienė, artystycznie uzdolnionej wilnianki, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Wileńszczyzny. Barbara Kuziniewicz – Aliaševičienė jest absolwentką Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, ukończyła Prawo na Uniwersytecie Michała Römera. Jest także absolwentką Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa. W szkole muzycznej uczyła się gry na skrzypcach.

Dorobek artystyczny pani Barbary to przede wszystkim udział w Zespole Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda”, w którym jako skrzypek w kapeli zespołu oraz jako wokalistka w grupie śpiewaczej, uczestniczyła przez wiele lat i ma zamiar znowu do „Zgody” wrócić. Pani Barbara jest laureatką konkursu poezji śpiewanej „Do słów Agnieszki Osieckiej”.

Ponadto od wielu lat słynie na Wileńszczyźnie jako ekscentryczna prowadząca wielu imprez społeczno-kulturalnych odbywających się w Wilnie i w rejonie wileńskim.

W naszej audycji zabrzmi kilka piosenek w wykonaniu wspaniałej wileńskiej piosenkarki.

Miłego odbioru!

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Barbarą Kuziniewicz. 2019-09-07.