logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Janem Rożanowskim. 2019-08-10.

Radio Wilno. W „Okienku Lirycznym” kolejne spotkanie z Janem Rożanowskim, autorem kilku tomików poetyckich, stałym mieszkańcem wsi Mieżany w rejonie solecznickim, którego twórcze nastawienie do życia pomaga mu nie tylko pisać wiersze, ale i rzeźbić. Jest snycerzem, stolarzem i rolnikiem, który został wierny ziemi oddziedziczonej po rodzicach i mimo tego, że mieszkał w Wilnie, powrócił, by zachować ojcowiznę dla potomnych. W wierszach opiewa przywiązanie do miejsca urodzenia, zaznaczając, że wielkie znaczenie ma dom, w którym się przyszło na świat, że klamka od drzwi zawsze się wita z gospodarzem, a dom przyjmuje domowników takich jacy są, cierpliwie czeka i wszystko wybacza. Autor uwielbia naturę, jest obserwatorem i kontynuatorem staropolskich tradycji, które w domu Pana Jana zawsze były przestrzegane. Autor kresowej liryki zaznacza, że jest rolnikiem, chociaż w rodowodzie u Pana Jana jest wiele ciekawych szczegółów, ponieważ jego przodkowie w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego przybyli na Litwę z Macierzy, nie po to, by zostać ziemianami… Jednakże kolizje losu wnoszą własną korektę do życiorysów.

Twórczość Jana Rożanowskiego jest internetowo dostępna, stąd autor ma grono sympatyków swojej twórczości także w Polsce.

W niniejszej edycji „Okienka Lirycznego” biorą udział Halina oraz Mariusz Krawczykowie z Chorzowa, którzy właśnie za pośrednictwem Internetu zapoznali się z twórczością kresowego autora i postanowili bliżej się zapoznać z Wileńszczyzną i z jej historią.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Janem Rożanowskim. 2019-08-10.