logo

Tadeusz Romanowski i Ola Kowzan dla Radia Wilno o Wspólnocie Miłosierdzia Bożego w Solecznikach

W 2016 roku – w Roku Miłosierdzia Bożego w Solecznikach powstała Wspólnota Miłosierdzia Bożego.

Czym się zajmuje ta Wspólnota, kto ją powołał, w jakim celu? O tym wszystkim w audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilno mówiliśmy z Tadeuszem Romanowskim, przewodniczącym Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach i Olą Kowzan, woluntariuszką we Wspólnocie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Wszystkie wywiady audycji „Rozmowa Dnia” można też wysłuchać na portalu internetowym l24.lt.

Wszelka informacja o Wspólnocie Miłosierdzia Bożego jest dostępna na stronie internetowej www.wmb.lt

Tadeusz Romanowski i Ola Kowzan dla Radia Wilno o Wspólnocie Miłosierdzia Bożego w Solecznikach