logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (II cz.) 2019-02-02

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. II część rozmowy z wyjątkowym gościem programu – Krystyną Adamowicz – rdzenną wilnianką, absolwentką sławnej wileńskiej „Piątki”, czyli szkoły Nr 5, a następnie Uniwersytetu w Mińsku, znaną i zasłużoną dziennikarką oraz od lat aktywnie działającą społecznicą na rzecz rozwoju kultury polskiej na Litwie, która ostatnio zasłynęła także z pisania książek kronikarskich. A są to: „Strumieni rodzica”, „Wierni Piątce”, „Wierni Piątce.2” oraz „A’Polonia” – Wartości moich czasów”.

Za pracę zawodową oraz za owocną działalność społeczną jest odznacza honorowymi odznakami – Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski, w swoim czasie otrzymała odznakę honorową – Zasłużona dla Kultury Polskiej, uhonorowana także wieloma innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.


Podczas rozmowy w „Okienku Lirycznym” pani Krystyna dzieli się ze Słuchaczami Radia Wilno wspomnieniami o swej pracy zawodowej w polskim dzienniku „Czerwony Sztandar” – „Kurier Wileński”, w którym zaliczyła rekordowy, ponad 50-letni staż pracy dziennikarskiej. Nieomal od początku swej kariery zawodowej stale była na stanowisku zastępczyni redaktorów naczelnych, zawsze z oddaniem udzielała się gazecie, na łamach której nie brakowało tekstów o patriotycznej tematyce, poruszane były problemy polskiego szkolnictwa oraz zaistniało Koło Literackie zrzeszające ludzi piszących lirykę w języku polskim. To było pierwsze powojenne zrzeszenie utalentowanych autorów wileńskich, obecnie już dobrze znanych poetów. Chociaż sama, jak mówi, wierszy nie pisała, ale wspiera i docenia twórczość poetycką autorów wileńskich…
Miłego odbioru!

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (II cz.) 2019-02-02