logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (I cz.) 2019-01-26

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. Rozmowa z wyjątkowym gościem naszego programu – Krystyną Adamowicz – rdzenną wilnianką, absolwentką sławnej wileńskiej „Piątki”, czyli szkoły Nr 5, a następnie Uniwersytetu w Mińsku, znaną i zasłużoną dziennikarką oraz od lat aktywnie działającą społecznicą na rzecz rozwoju kultury polskiej na Litwie, która ostatnio zasłynęła także z pisania książek kronikarskich. A są to: „Strumieni rodzica”, „Wierni Piątce”, „Wierni Piątce.2” oraz „A’Polonia” – Wartości moich czasów”.

Za pracę zawodową oraz za owocną działalność społeczną jest odznacza honorowymi odznakami – Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski, w swoim czasie otrzymała odznakę honorową – Zasłużona dla Kultury Polskiej, uhonorowana także wieloma innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.

Podczas rozmowy w „Okienku Lirycznym” pani Krystyna dzieli się wspomnieniami o swej pracy zawodowej w polskim dzienniku „Czerwony Sztandar” – „Kurier Wileński”, w którym zaliczyła ponad 50-letni staż pracy dziennikarskiej. Będąc stale na stanowisku zastępczyni redaktorów naczelnych od początku z oddaniem udzielała się gazecie, na łamach której nie brakowało tekstów o patriotycznej tematyce, poruszane były problemy polskiego szkolnictwa oraz zaistniało Koło Literackie zrzeszające ludzi piszących lirykę w języku polskim. To było pierwsze powojenne zgrupowanie literacko utalentowanych autorów wileńskich.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (I cz.) 2019-01-26