logo

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Alicja Rybalłko. 2018.12.15.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Gościem audycji jest Alicja Rybałko, znana wileńska poetka i tłumacz, od 1995 r. członkini Związku Pisarzy Litwy, autorka kilku tomików, wilnianka z urodzenia, absolwentka Gimnazjum im. Joachima Lelewela, która po studiach na Uniwersytecie Wileńskim była pracownikiem naukowym w Centrum Genetyki Człowieka w Wilnie.
Pierwszy tomik poetki ukazał się w Wilnie w 1990 roku pt. „Wilno, ojczyzno moja…”

Obecnie poetka wraz z rodziną mieszka w Münster, w Niemczech.
Mieszkając w Münster poetka pisze i wydaje nowe tomiki wierszy w języku polskim, w tym najnowszy tomik „Przyzwyczaić się do odlotu”, w posłowiu którego przeczytamy: „Wiersze, które złożyły się na niniejszy tomik, stanowią swoisty „pamiętnik emigracyjny” Autorki. Są datowane i ułożone w porządku chronologicznym, a nie tematycznym. Wiersz tytułowy stanowi swoisty łącznik między okresem wileńskim a monasterskim”.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Alicja Rybalłko. 2018.12.15.