logo

Docent dr Barbara Dwilewicz dla Radia Wilno o VII Konkursie Krasomówczym „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

W sobotę, 8 grudnia 2018 r., o godz. 10.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego przy ulicy Szewczenki 31 w Wilnie odbędzie się VII Konkurs Krasomówczy dla Społeczności Polskiej na Litwie „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”.

Konkurs Krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

W audycji „Rozmowa Dnia” mówiliśmy z jedną z pomysłodawczyń konkursu i niezmiennym współorganizatorem tej imprezy panią docent dr Barbarą Dwilewicz z polonistyki Akademii Edukacji przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Docent dr Barbara Dwilewicz dla Radia Wilno o VII Konkursie Krasomówczym „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”