logo

Dr Monika Tomkiewicz dla Radia Wilno o monografii „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”

7 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się promocja książki dr Moniki Tomkiewicz „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”.

Monografia przedstawia funkcjonowanie więzienia łukiskiego oraz niektórych innych aresztów i więzień wileńskich w latach 1939-1953 z uwzględnieniem prześladowań i eksterminacji osób uznanych za wrogów kolejnych systemów władzy. W książce szczegółowo przedstawiono kwestie formalnoprawne represji stosowanych przez okupantów.

Temat rozważań to nie tylko historia samego więzienia i jego roli w systemie niemieckiego i sowieckiego aparatu represji, lecz także zbrodnie popełnione w latach 1944-1947 na żołnierzach Armii Krajowej na terenie folwarku Tuskulanum w Wilnie. Panią doktor gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Dr Monika Tomkiewicz dla Radia Wilno o monografii „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”