logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Jarosław Kaplewski. 2018.10.06

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. Gościem programu jest Jarosław Kaplewski, młody poeta wileński, wilnianin, absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego , utalentowany współczesny twórca – obiecujący młody plastyk, którego prace były już wystawiane w Wilnie, w Pradze i w Madrycie…
W niniejszej audycji autor wierszy i opowiadań zaprezentuje swoją twórczość literacką, opowie o swoich pracach artystycznych i planach na najbliższą przyszłość. Podzieli się zdobytymi wrażeniami, które przypadły mu w udziale podczas pobytu na służbie w wojsku litewskim.
Zapraszamy!

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Jarosław Kaplewski. 2018.10.06