logo

Bogusław Niemirka i Zbigniew Wilkiewicz dla Radia Wilno o powstańcu styczniowym Władysławie Wilkiewiczu

Dokładnie rok temu gościliśmy w Radiu pana Bogusława Niemirkę z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Mówiliśmy o powstaniu styczniowym i smutnych losach bohaterów tego polsko-litewskiego zrywu narodowowyzwoleńczego drugiej połowy XIX wieku.

Poruszyliśmy też historię zesłańca Władysława Wilkiewicza z majątku Ibiany w parafii Wędziagoła, który leży na podlaskim cmentarzu w Wyrozębach, gdzie pan Bogusław odnalazł jego grób.

Otóż, jak po audycji napisał nam sam pan Bogusław – dzięki wywiadowi w Radiu Wilno odnalazł się prawnuk tegoż zesłańca pan Zbigniew Wilkiewicz, urodzony i zamieszkały już w Niemczech. Czyli jest ciąg dalszy tej historii. Pana Bogusława i pana Zbigniewa wraz z małżonką Angeliką gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia“.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Bogusław Niemirka i Zbigniew Wilkiewicz dla Radia Wilno o powstańcu styczniowym Władysławie Wilkiewiczu