logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Lucja Domańska. 2018-06-30.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Lucją Domańską – poetką i malarką-restauratorką obrazów i wnętrz kościołów wileńskich, rodem z Brasławia na Białorusi, absolwentką Szkoły Sztuk Pięknych im. Mykolojusa Konstantinasa Čiurlionisa (pol. Mikołaja Konstantego Czurlanisa) w Wilnie.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Lucja Domańska. 2018-06-30.