logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Dorota Bartoszewicz. 2018-06-09

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Dorotą Bartoszewicz, poetką, laureatką konkursu literackiego „Litwo, Ojczyzno moja”, który niedawno się odbył w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji na Wileńszczyźnie.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Dorota Bartoszewicz. 2018-06-09