logo

Dariusz Piotr Bonisławski dla Radia Wilno o działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Na Litwie gości prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pan Dariusz Piotr Bonisławski. Mimo napiętego harmonogramu wizyty pan prezes uprzejmie zgodził się wystąpić w audycji „Rozmowa Dnia”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Dariusz Piotr Bonisławski dla Radia Wilno o działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”