logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Maria Jakubowska. 2018-03-24

 Maria Jakubowska – poetka, korespondentka prasy polskiej na Litwie, socjolog w Podbrodzkim Domu Dziecka (rejon święciański).

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Maria Jakubowska. 2018-03-24