logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Bożena Naruszewicz. 2018-03-17

Okienko Liryczne z Bożeną Naruszewicz, poetką, której twórczość dotąd nie miała szerszego rozgłosu, z zawodu radioelektronik, z zamiłowania malarka, której obrazy odzwierciedlają najczęściej czarujące łono podwileńskiej sielanki.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Bożena Naruszewicz. 2018-03-17