logo

Wywiad z Barbarą Suckiel

W lutym tego roku Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” obchodził 30-lecie swej działalności. Obchodził głośno i wesoło. Do audycji „Rozmowa Dnia” zaprosiliśmy kierownik artystyczną zespołu panią Barbarę Suckiel, żeby opowiedziała nam, w jaki sposób udaje się utrzymać popularność przez długie 30 lat.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30.

Wywiad z Barbarą Suckiel