logo

Wywiad z Józefem Szostakowskim

To, że Wilno i okolice mają bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, wspaniałych ludzi i tradycje, nie jest dla nikogo tajemnicą, ale że Wilno i okolice mają też własne bajki, było dla wielu odkryciem. A odkrycia tego dokonał, uzbierał i wydał Józef Szostakowski – znany poeta wileński, doktor nauk humanistycznych. Autora książki „Podwileńskie Bajanie” gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 11.30, 14.30 i 17.30.

Wywiad z Józefem Szostakowskim